Het iGS Handicap systeem heeft als doel om een betrouwbaar beeld te geven van de speelsterkte van golfers, zodat zij in wedstrijdverband zo veel als mogelijk met gelijke kansen kunnen starten. Hiervoor is het van belang dat golfers hun speelsterkte op regelmatige basis ijken, door hun scores vast te leggen. Daarnaast is het van belang dat wedstrijdresultaten onderling goed vergelijkbaar zijn. Daarom hanteert de iGS Handicap de volgende uitgangspunten:

 

Voor het vaststellen van de speelsterkte van golfers wordt gebruik gemaakt van de iGS Handicap Index.
Deze wordt bepaald op basis van de scores per 9 holes. Een 18 holes ronde levert voor de index 2 afzonderlijke scores op. Van de laatste 10 scores worden de beste 5 gebruikt om de Handicap vast te stellen.

 

Voor aanvang van een ronde wordt op basis van de iGS Handicap voor elke speler de ‘Personal Par’ vastgesteld op de betreffende baan. De bruto strokeplay score van iedere speler wordt gerelateerd aan de Personal Par, wat resulteert (wedstrijd-) resultaten die onderling vergelijkbaar zijn.

 

Golfers kunnen hun scores eenvoudig online vastleggen, waarna deze geautomatiseerd worden verwerkt.
Ook wereldwijd in het buitenland gespeelde scorekaarten tellen mee, mits gespeeld onder qualifying condities en geaccordeerd door een marker.

 

Voor het ijken van de iGS Handicap wordt geen rekening gehouden met de moeilijkheidsgraad van de baan waarop wordt gespeeld.

 

Indien niet van de standaard tee’s wordt gespeeld, wordt een correctie toegepast op het resultaat voor de verwerking in de iGS Handicap. Hierbij geldt dat per opvolgende tee t.o.v. de standaard tee 1 slag extra of minder wordt geteld.

 

Toelichting:

 • De nieuwe generatie golfers heeft een druk bestaan en heeft vaak minder tijd om te golfen. Een methode op basis van 9 holes scores maakt het voor deze generatie beter mogelijk om regelmatig het spelniveau te ijken.
 • Alleen golfers met een hoog spelniveau zijn in staat om zeer consistent te scoren. Bij de meeste spelers is de variatie groot. Door uit te gaan van de beste 5 van de laatste 10 resultaten representeert de index het spelniveau dat de golfer in potentie heeft.
 • Bij golfers die veel spelen, kan de iGS Handicap vaker en substantiëler wijzigen dan bijvoorbeeld een EGA Handicap. Hierdoor wordt beter recht gedaan aan de ‘vorm’ waarin de golfer verkeert.

 

 • Eenvoudige verwerking van de scores om tot wedstrijdresultaat te komen. Simpelweg scores optellen en Personal Par ervan aftrekken. Dus minder administratie en kleinere kans op fouten.
 • Resultaten die aansluiten bij de beleving van het spel. In plaats van een nietszeggend getal als 34 punten, tel je gewoon het aantal slagen en heb je een resultaat van bijvoorbeeld +2, net als bij de professionals. Enige verschil is dat voor jouw score de par van de baan is aangepast aan je spelniveau (Personal Par).
 • Mogelijke vertraging door strokeplay wordt voorkomen door te werken met een maximum aantal slagen van 4 boven par per hole (‘strokemax 4’). Als op een par 4 na 7 slagen nog niet is uitgeholed, wordt de bal opgepakt en een 8 genoteerd.

 

 • Geen omslachtige handelingen voor golfer om ‘qualifying’ te kunnen spelen. Een speciale sticker of iets dergelijks is niet nodig, in principe weegt elke gespeelde ronde gewoon standaard mee voor de iGS Handicap.
 • Geen omslachtige administratie en controle voor clubs en instanties.
 • Snelle en juiste verwerking van scores, geen ingewikkelde handelingen of berekeningen voor de golfer.
 • Niet nodig om als golfer bij een club of instantie aangesloten te zijn om het spelniveau vast te kunnen leggen. Ook golfers die informeel spelen, kunnen een iGS Handicap hebben.

 

 • Het arbeidsintensieve, non transparante systeem van baanmetingen wordt overbodig. De par van de baan is simpelweg leidend.
 • ‘Moeilijk’ is een subjectief begrip en de ingewikkelde course- en sloperatings geven een onterechte schijn van exactheid. Beter is om scores vast te leggen op meerdere, verschillende banen en zo de eventuele onderlinge verschillen in moeilijkheid van banen te elimineren.
 • De moeilijkheidsgraad van een baan zal tot uiting komen in de (wedstrijd-) resultaten. Net als bij de pro’s zal er op de ene baan makkelijker onder par worden gescoord dan op de andere. Dit geeft een betere beleving van het spel.

 

 • Mogelijkheid om spelniveau altijd te ijken, ongeacht van welke tee wordt gespeeld. Dit sluit aan bij het beleid dat stimuleert om verschillende tee’s te gebruiken.
 • Eenvoudige rekenmethode om afstandsverschil te verdisconteren. Geen handicaptabellen etc. nodig.