Waarom de iGolf Standard (iGS) Handicap

De golfsport wordt beoefend door miljoenen mensen van zeer verschillende leeftijden en met zeer verschillende spelniveaus. Om ervoor te zorgen dat spelers van verschillend niveau min of meer gelijkwaardig tegen elkaar kunnen spelen, is het handicapsysteem bedacht. Door het spelniveau op regelmatige basis te ijken, kan voor iedere speler een individuele uitgangspositie worden bepaald. Het verschil in uitgangspositie zorgt ervoor dat de scores van spelers met verschillende spelniveaus toch met elkaar vergelijkbaar zijn.

Wereldwijd bestaan er diverse handicapsystemen, in Europa worden voornamelijk het CONGU- en het EGA-handicapsysteem toegepast. In Nederland conformeert de NGF zich aan het EGA-systeem, waarin niet alleen wordt gekeken naar de resultaten van de speler, maar tevens naar de relatieve moeilijkheidsgraad van de banen waarop deze resultaten zijn behaald. Deze wordt bepaald d.m.v. het USGA course- en sloperating systeem.

Naast deze bestaande systemen introduceert iGolf nu de iGS Handicap. Een eenvoudige, toegankelijke en makkelijk toe te passen methode, die er niet alleen voor zorgt dat wedstrijdresultaten van spelers met verschillende niveaus met elkaar vergeleken kunnen worden. Het zorgt er tevens voor dat de resultaten een directe relatie hebben met de essentie van het spel: het aantal slagen. Daarnaast nodigt de methode uit om vaker scores vast te leggen, zodat de handicap actueel en betrouwbaar is.

Het iGS Handicap systeem onderscheidt zich van het EGA-systeem door:

  • Geen omrekening naar Stableford punten, maar gewoon slagen tellen (maximaal 4 boven par)
  • Gaat altijd uit van 9-hole resultaten (dus 18 holes ronde is 2 resultaten)
  • Een handicap die sneller kan wijzigen en dus beter de ‘vorm’ waarin de golfer verkeert weergeeft
  • Geen verschillende playing handicaps op basis van course- en sloperatings
  • Spelen met een ‘personal par’ door simpelweg afronden van de handicap
  • Makkelijke verwerking van scores en resultaten die vergelijkbaar zijn met de professionals